בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Tuesday, September 23, 2014

ס ד ר ה ז מ נ י ם ל י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ש ע " ה

ס ד ר   ה ז מ נ י ם   ל י מ י ם    ה נ ו ר א י ם   ת ש ע " ה

17:00
מנחה יום כפור

06.30
סליחות יום ראשון בבוקר ושחרית
20.03
מוצאי יום כפור

08.00
שחרית יום ראשון בבוקר מנין ב'

ערוב תבשילין

06.30
סליחות כל ימי השבוע מנין א'
18:55
מנחה ערב סוכות מנין א'

07.30

סליחות כל ימי השבוע מנין ב'

19:06
מנחה ערב סוכות מנין ב' ש י ע ו ר

06.00
סליחות ערב ראש השנה
01.30

חצות הלילהערוב תבשילין
09.00

שחרית יום ראשון דסוכות


19:25
מנחה ערב ראש השנה מנין א'
18:45

מנחה יום ראשון דסוכות


19:38
מנחה ערב ראש השנה מנין ב'
ש  י  ע  ו  ר

08.00

שחרית יום ראשון דראש השנה

19.52
מעריב ליל שני דסוכות

11.30
תקיעת שופר (בערך)
09.00
שחרית יום שני דסוכות

17:30
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
18:45
מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת

18:50
מנחה יום ראשון דראש השנה

ש  י  ע  ו  ר


ת ש ל י ך
19:40
תפילת ערבית

20.24
מעריב ליל שני דראש השנה
09.00
שחרית שבת חול המועד

08.00
שחרית יום שני דראש השנה
18:38
מנחה שבת חול המועד

11.30
תקיעת שופר (בערך)
19.48
מוצאי שבת חול המועד

18.00
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
07.30
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'

19:10
מנחה יום שני דר"ה וקבלת שבת
08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'

ש  י  ע  ו  ר
09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'

08.40
שחרית שבת שובה
17:30
מנחה חול המועד מנין א' ומעריב

18.00
דרשת מרן הרב שליט"א
18.45
מנחה חול המועד מנין ב'

19:10
מנחה שבת שובה
22.00
מעריב מנין ב' חול המועד

20.19
מוצש"ק - שבת שובה
20.45
מעריב ליל הושענא רבה

05.58
תחילת תענית צום גדליה
21.00
קריאת משנה תורה

07.20
סליחות צום גדליה
07.30
שחרית הושענא רבה

17:45
מנחה צום גדליה מנין א' ומעריב

ערוב תבשילין

19:25
מנחה צום גדליה מנין ב'
18:40
מנחה ערב יו"ט מנין א'

20.08
מוצאי תענית צום גדליה
18:51
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

06.20
סליחות עשי"ת מנין א'

ש  י  ע  ו  ר

07.20
סליחות עשי"ת מנין ב'
09.00
שחרית שמיני עצרת 

17:55
מנחה עשי"ת ומעריב
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)

22.00
מעריב מנין ב' עשי"ת
18:30
מנחה שמיני עצרת

 

06.45
סליחות ערב יום כפור מנין א'

מ כ י ר ת  ח ת נ י ם  ע ל י ו ת  ו כ י ב ו ד י ם


07.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'
19.38
מעריב ליל שמחת תורה

13.31
חצות היום
08.00
שחרית שמחת תורה

15.00
מנחה ערב יום כפור מנין א'
18:30
מנחה יו"ט וקבלת שבת   

16.00
מנחה ערב יום כפור מנין ב'
09.00
שחרית שבת בראשית

19:15
כ  ל    נ  ד  ר  י
18:24
מנחה שבת בראשית ונעילת החג

08.00
שחרית יום כפור
19.34
מוצאי שבת

12.00
מ ז כ י ר   יום כפור (בערך)
07.55

שחרית יום ראשון

Thursday, September 18, 2014

שבת פ' ניצבים- וילך


שבת פ' ניצבים- וילך
מנחה וקבלת שבת
18:15
שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
מנין א' 18:00
מנין ב' 19:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 20:35
ימי חול דפ' האזינו 
שחרית ימי חול יום א׳   יום ב׳- ג׳
מנין א' 07:00   07:00
מנין ב' -           08:00
מנחה ימי חול יום א׳-ג׳
18:10
מעריב ימי חול יום א׳          יום ג׳
מנין עם הפלג 18:27 18:23
מנין ב'        22:00         22:00


Thursday, September 11, 2014

שבת פ' כי- תבוא


שבת פ' כי- תבוא
מנחה וקבלת שבת18:30
שחרית יום שבת קודש08:40


קידוש אחרי התפילה (גם לנשים) לעילוי נשמות: ר׳ צבי ב״ר שמשון ז״ל פרנס
מרת אסתר לאה ב״ר שמעון הכהן ע״ה פרידברג. נדבת משפחתם

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
19:40
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
20:52
ימי חול דפ' ניצבים- וילךשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


18:25מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם הפלג
18:40
18:33
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' ניצבים- וילך
18:15


Calender

Blog Archive

Search This Blog