בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Tuesday, September 17, 2013

Monday, September 9, 2013

update for Kabolas Shabbos with Plag on Chol Hamoed and Parshas Bereshis

עדכון זמנים לחג הסוכות

 

מנחה וקבלת שבת חול המועד יום ב׳ דסוכות


מנין א' עם הפלג

 

18:18

 

מנין ב'


19:30קבלת שבת פ' בראשית

מנין א' עם הפלג


18:05

מנין ב'


19:15Calender

Blog Archive

Search This Blog