בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, March 30, 2017

שבת פ' ויקרא

שבת פ' ויקרא
מנחה וקבלת שבת
18:39


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
19:57
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:07


ימי חול דפ' צו
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
09:00
08:00
מנין ג'
-
09:00
מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


18:40

מעריב ימי חולמנין א' עם הפלג
מנין ב'

יום א׳ 18:56 יום ה׳ 19:01
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' צו
18:48


Thursday, March 23, 2017

שבת פ' ויקהל- פקודי

שבת פ' ויקהל- פקודי
פ׳ החודש
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
18:52
19:04


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


18:44
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:54


ימי חול דפ' ויקרא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


18:35

מעריב ימי חולמנין א' עם הפלג
מנין ב'

יום א׳ 18:48 יום ה׳ 18:53
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' ויקרא
18:39

Thursday, March 16, 2017

שבת פ' כי-תשא

שבת פ' כי-תשא
פ׳ פרה
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
18:41
18:53


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


18:32
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:42


ימי חול דפ' ויקהל- פקודי
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום ב' מנין ב'

18:40
19:10
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
19:35
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' ויקהל- פקודי
18:52 מנין א'
19:04 מנין ב'

Thursday, March 9, 2017

שבת פ' תצוה

שבת פ' תצוה
פ׳ זכור
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
18:29
18:41


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


18:11
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:30
קריאת המגילה מוצש"ק                               20:00

ימי חול דפ' ויקהל- פקודי
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
07:00
07:00
מנין ב'
08:00
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום ב'- ה' מנין ב'

16:30
19:00
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
-
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' ויקהל- פקודי
18:41 מנין א'
18:53 מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog