בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 26, 2009


שבת פ' ויצא

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:30
16:40
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:25
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:37

ימי חול דפרשת וישלח

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:25
16:55
מנין ב'
16:55
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:26
(יום ה׳ 17:24)
מנין ב'
22:00Thursday, November 19, 2009

Zmanim Toldos


שבת פ' תולדות

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:40
16:50
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:30
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:42

ימי חול דפרשת ויצא

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:30
17:00
מנין ב'
17:00
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:31
(יום ה׳ 17:28)
מנין ב'
22:00Friday, November 13, 2009

Zmanim Chaye Sara


שבת פ' חיי שרה
שבת מברכין החודש (ר״ח יום ג׳–ד׳)

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:50
17:00
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:40
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:49

ימי חול דפרשת תולדות

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:40
17:05
מנין ב'
17:10
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:39
(יום ה׳ 17:34)
מנין ב'
22:00Thursday, November 5, 2009

zmanim vayeiro


שבת פ' וירא


מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

17:00
17:10
שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת16:50
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:59

ימי חול דפרשת חיי שרה

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:50
17:15
מנין ב'
17:20
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:48
(יום ה׳ 17:42)
מנין ב'
22:00Calender

Blog Archive

Search This Blog