בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, May 26, 2011

שבת פ' במדבר


שבת פ' במדבר
שבת מבה"ח 

 

מנחה וקבלת שבת

19:45

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:42
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:52


ימי חול דפרשת נשא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ה'
מנחה ימי חול

19:50
מנין א'

מעריב ימי חול
 20:08יום ה'
20:04
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:54
קבלת שבת פרשת נשא

Thursday, May 19, 2011

שבת פ' בחקתי


שבת פ' בחקתי 

 

מנחה וקבלת שבת

19:40

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:30
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:40


ימי חול דפרשת בחקתי

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ה'
מנחה ימי חול

19:45
מנין א'

מעריב ימי חול
 20:01יום ה'
19:57
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:45
קבלת שבת פרשת במדבר

Thursday, May 5, 2011

שבת פ' אמור

שבת פ' אמור 

 

מנחה וקבלת שבת

19:23

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
21:05
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק22:14


ימי חול דפרשת בהר

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ה'
מנחה ימי חול

19:30
מנין א'

מעריב ימי חול
 19:46יום ה'
19:41
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:32
קבלת שבת פרשת אמור

Calender

Blog Archive

Search This Blog