בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, October 29, 2010

שבת פ' חיי שרה


שבת פ'  חיי שרה

מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
18:24
18:14שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

18:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה*

19:12
מוצש”ק
*** שעון חורף ***

ימי חול דפרשת חיי שרה

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:00
מנין א'
17:35
17:35
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:54 יום ה'
18:01
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, October 21, 2010

שבת פ' וירא

שבת פ'  וירא

מנין ב
מנין א
מנחה וקבלת שבת
18:37
18:27שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

18:15

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

19:24
מוצש”ק
ימי חול דפרשת חיי שרה

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
18:15
מנין א'
18:45
18:45
מנין ב'מעריב ימי חול
19:06 יום ה'
19:13
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, October 14, 2010

שבת פ' לך-לך


שבת פ' לך-לך

מנין ב
מנין א
מנחה וקבלת שבת
18:50
18:40שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

18:30
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

19:38
מוצש”ק
ימי חול דפרשת וירא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
18:30
מנין א'
18:55
18:55
מנין ב'


מעריב ימי חול
19:19 יום ה'
19:27
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, October 7, 2010

Zmanim Noach

שבת פ' נח
שבת ראש חודש

מנין ב
מנין א
מנחה וקבלת שבת
19:07
18:55שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

18:30
סעודה ג' ושיעור ע"י מוה"ר רייזמן שליט"א  אחרי תפילת מנחה

19:52
מוצש”ק
ימי חול דפרשת לך-לך

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
18:00
19:15
מנין א'
-
מעריב ימי חול
-
19:41
ביום א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog