בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, October 30, 2009

zmanim Lech Lecha


שבת פ' לך לך


מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

17:10
17:20
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת


מנין א
17:00
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
18:09

ימי חול דפרשת וירא

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה יום א'
מנין א'
מנין ב'

17:00
17:30מעריב ימי חול
יום א' מנין א' 
יום א'- ב'

17:59
22:00

Thursday, October 22, 2009

Zmanim Noach


שבת פ' נח


מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

18:20
18:40
שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת


מנין א
18:10
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
19:22

שעון חורף !!

ימי חול דפרשת לך-לך

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
09:00
08:00מנחה יום א'
מנין א'
מנין ב'

17:15
17:45מעריב ימי חול
יום א' מנין א' 
יום א'- ב'

18:11
22:00

Friday, October 16, 2009

zmanim Bereshis


שבת פ' בראשית
שבת מברכין החודש

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

18:35
18:50
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת


מנין א
18:15
סעודה ג' ושבע ברכות  אחרי תפילת מנחה
מוצש״ק
19:35

ימי חול דפרשת נח

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א
08:00
07:00
מנין ב
09:00
08:00מנחה ימי חול


מנין א


מעריב ימי חול22:00

Wednesday, October 7, 2009

Calender

Blog Archive

Search This Blog