בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, October 24, 2013

שבת פ' חיי שרה

שבת פ' חיי שרה

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:19
18:31

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


18:08
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 19:18
 !שעון חורף  !ימי חול דפ' תולדות

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:00
7:00
מנין ב'
-
8:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

17:15
17:40
מעריב ימי חול


מנין עם צה״כ
 18:07יום א'
 18:00יום ה'
מנין ב'
19:00
19:00
מנין ג'
22:00
22:00
 


 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' תולדות
18:31/18:19
 

Thursday, October 17, 2013

שבת פ' וירא

שבת פ' וירא

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:33
18:45

 

 

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40


 

 

מנחה שבת

 

 


18:20
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:31
ימי חול דפ' חיי שרה

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ה'
מנין א'
8:00
7:00
מנין ב'
-
8:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


17:20

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 17:34יום א'
 17:28יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
קבלת שבת פ' חיי שרה
18:31/18:19
 

Friday, October 11, 2013

שבת פ' לך–לך

שבת פ' לך–לך
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:48
19:00
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:35

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 19:45

ימי חול דפ' וירא

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


17:30

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 17:46יום א'
 17:39יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 


 


 


 

קבלת שבת פ' וירא
18:45/18:35
 

Thursday, October 3, 2013

שבת פ' נח

שבת פ' נח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


19:03
19:15
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:51

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 20:01


ימי חול דפ' לך–לך

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


17:40

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 17:59יום א'
 17:52יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' לך–לך
19:00/18:48
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog