בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, May 29, 2014

שבת פ' נשא


שבת פ' נשא
מנחה וקבלת שבת19:50
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:47
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:57
ימי חול דפ' בהעלותךשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳- ב׳


19:55מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳
מנין עם הפלג
20:07
20:08
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' בהעלותך
19:55


Thursday, May 22, 2014

שבת פ' במדבר


שבת פ' במדבר
שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת19:44
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:36
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:46
ימי חול דפ' נשאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:01
20:02
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' נשא
19:50


Thursday, May 15, 2014

שבת פ' בחקותי


שבת פ' בחקותי
מנחה וקבלת שבת19:36
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:24
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:34
ימי חול דפ' במדברשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:40מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:53
19:54
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' במדבר
19:44


Friday, May 9, 2014

שבת פ' בהר


שבת פ' בהר
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
19:27
שחרית יום שבת קודש08:30
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:10
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:20
ימי חול דפ' בחקותישחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:35מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:45
19:46
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' בחקותי
19:36


Calender

Blog Archive

Search This Blog