בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 31, 2013

שבת פ' יתרו

שבת פ' יתרו
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


17:23
17:35
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


17:18

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:28


ימי חול דפ' משפטים

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:25
17:55
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:20
 18:27יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' משפטים
17:16
17:48

Thursday, January 24, 2013

שבת פ' בשלח

שבת פ' בשלח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


17:11
17:23
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


17:07

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:17


ימי חול דפ' יתרו

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:05
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:15
17:45
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:09
 18:15יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' יתרו
17:23
17:35

Thursday, January 17, 2013

שבת פ' בא

שבת פ' בא
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:59
17:11
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


16:56

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:06


ימי חול דפ' בשלח

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:14 
07:12
מנין ב'

08:06מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:00
17:30
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:58
 18:04יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' בשלח
17:11
17:23

Wednesday, January 9, 2013

שבת פ' וארא

שבת פ' וארא

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:48
17:00
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


16:46

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:56


ימי חול דפ' בא

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:14 
07:19
מנין ב'

08:14מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

16:45
17:25
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:48
 17:53יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' בא
16:59
17:11

Thursday, January 3, 2013

שבת פ' שמות

שבת פ' שמות
שבת מבה"ח

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:51
16:39

 

 

שחרית יום שבת קודש

09:00

 

 

מנחה שבת

16:38

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:48


ימי חול דפ' וארא

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:21
08:18 
מנין א'
08:16

מנין ב'יום א'- ה'
יום א' מנין א‘
מנחה ימי חול
17:15
16:40מעריב ימי חול
 17:44יום ה'
17:39
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 


 


 

17:00
16:48
קבלת שבת פ' וארא

Calender

Blog Archive

Search This Blog