בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, February 28, 2014

שבת פ' פקודי


שבת פ' פקודי
שבת פ׳ שקלים ומבה״ח

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
18:11

מנין ב'
18:23
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת18:03
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:13
ימי חול דפ' ויקראשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
18:10
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
18:40
18:40*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
19:05

מנין ב'
22:00


מנחה וקבלת שבת פ' ויקרא
18:23
18:35

Thursday, February 20, 2014

שבת פ' ויקהל


שבת פ' ויקהל

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
17:59

מנין ב'
18:11
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת17:50
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:01
ימי חול דפ' פקודישחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:57
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
18:28
18:35*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
18:53

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00מנחה וקבלת שבת פ' פקודי
18:11
18:23
Thursday, February 13, 2014

שבת פ' כי תשא


שבת פ' כי תשא

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
17:46

מנין ב'
17:58
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת17:39
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה*מוצש”ק
18:49
ימי חול דפ' ויקהלשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:45
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
18:15*
18:15*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
18:41

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' ויקהל
17:59
18:11 *סעודה ג' נתרם ע״י ר׳ צבי הלוי גוטפרונד נ״י

Friday, February 7, 2014

שבת פ' תצוה


שבת פ' תצוה

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
17:33

מנין ב'
17:45
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת17:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:37
ימי חול דפ' כי תשאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
17:32
-
מנין ב' (*כפי ביקוש)
18:05*
18:05*


מעריב ימי חול
יום א׳- ה׳

מנין עם צה״כ
18:30

מנין ב'
19:00

מנין ג'
22:00מנחה וקבלת שבת פ' כי תשא
17:46
17:58

Calender

Blog Archive

Search This Blog