בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, September 21, 2012

שבת פ' וילך שבת שובה


שבת פ' וילך
שבת שובה
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'-ג'


18:10
19:30/19:40
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


-
19:20
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 20:30


ימי חול דפ' האזינו

סליחות ושחרית ימי חול
מנין א'
מנין ב'
יום א'

-

07:20
יום ב'
06:20
07:20
יום ג'
06:45
07:45
יום ה'
06:55
07:55
יום ו'
07:00
08:00
מנחה ימי חול18:05
 
מעריב ימי חול


מנין א' (אחרי הפלג)
18:22
 18:28יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת האזינו

18:00

19:15/19:28


Friday, September 7, 2012

י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ש ע " ג

20.20

מוצאי יום כפור


06.30

סליחות יום ראשון בבוקר ושחרית

18.00

מנחה וקבלת שבת האזינו מנין א'


08.00
שחרית מנין ב'
19.15
מנחה ערב שבת האזינו מנין ב'

06.30
סליחות כל ימי השבוע מנין א'
19.28
מנחה ערב שבת האזינו מנין ג'

07.30
סליחות כל ימי השבוע מנין ב'
08.40
שחרית שבת - האזינו

06.00
סליחות ערב ראש השנה
19.00
מנחה שבת - האזינו

19.40
מנחה ערב ראש השנה מנין א'
20.13
מוצש"ק - האזינו

19.55
מנחה ערב ראש השנה מנין ב'
19.10
מנחה ערב סוכות מנין א'

08.00
שחרית יום ראשון דראש השנה
19.23
מנחה ערב סוכות מנין ב'

11.30
תקיעת שופר (בערך)
01.32
חצות הלילה

17.45
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
09.00
שחרית יום ראשון דסוכות

19.10
מנחה יום ראשון דראש השנה
19.00
מנחה יום ראשון דסוכות


ת  ש  ל  י  ך

ש   י   ע   ו   ר  בענין ברכת המצות ולא תגרע

20.41
מעריב ליל שני דראש השנה
20.09
מעריב ליל שני דסוכות

08.00
שחרית יום שני דראש השנה
09.00
שחרית יום שני דסוכות

11.30
תקיעת שופר (בערך)
19.00
מנחה יום שני דסוכות

18.00
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר

ש י ע ו ר    ואח"כ   מ כ י ר ת   ח ת נ י ם

19.30
מנחה יום שני דראש השנה
20.07
מוצאי יום טוב שני דסוכות


ש   י   ע   ו   ר בענין שעיר המשתלח ותשובה
07.30
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'

20.39
מוצאי יום טוב
08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'

05.43

תחילת תענית צום גדליה

09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'

06.20
סליחות צום גדליה מנין א'
17.50

מנחה ומעריב עם הפלג


07.20

סליחות צום גדליה מנין ב'

19.10
מנחה חול המועד מנין ב'

18.00
מנחה צום גדליה מנין א' ומעריב
19.55
מעריב חול המועד מנין ב'

19.40
מנחה צום גדליה מנין ב'
22.00
מעריב חול המועד מנין ג'

20.27

מוצאי תענית צום גדליה

19.00
מנחה ערב שבת חול המועד מנין א'

06.20
סליחות עשי"ת מנין א'
19.12
מנחה ערב שבת חול המועד מנין ב'

07.20
סליחות עשי"ת מנין ב'
09.00
שחרית שבת חול המועד

18.10
מנחה ומעריב בפלג עשי"ת
18.50
מנחה שבת חול המועד

22.00
מעריב עשי"ת מנין ב'
19.58
מוצאי שבת חול המועד

18.10
מנחה וקבלת שבת מנין א'
21.15
קריאת משנה תורה

19.30
מנחה ערב שבת שובה מנין א'
07.30
שחרית הושענא רבה

19.40
מנחה ערב שבת שובה מנין ב'
18.55
מנחה ערב יו"ט מנין א'

08.40
שחרית שבת שובה
19.08
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

18.00

דרשת מרן הרב שליט"א

09.00
שחרית שמיני עצרת 

19.20
מנחה שבת שובה
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)

20.30
מוצאי שבת שובה
18.45
מנחה שמיני עצרת

06.45
סליחות ערב יום כפור מנין א'

מכירת עליות וכיבודים


07.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'
19.53
מעריב ליל שמחת תורה

13.34
חצות היום
08.00
שחרית שמחת תורה

15.00
מנחה ערב יום כפור מנין א'
18.40
מנחה שמחת תורה ונעילת החג

16.30
מנחה ערב יום כפור מנין ב'
19.51
מוצאי שמחת תורה

19.30
כ  ל    נ  ד  ר  י
06.55
שחרית איסרו חג מנין א'

08.00
שחרית יום כפור
07.55
שחרית איסרו חג מנין ב'

12.00
מ ז כ י ר   יום כפור (בערך)

 


17.15

מנחה יום כפורCalender

Blog Archive

Search This Blog