בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, January 28, 2010

Zmanim Beshalach


שבת פ' בשלח

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

17:00
17:20
שחרית יום שבת קודש08:30

חברת תהילים


מנחה שבת17:15
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
18:23


ימי חול דפרשת יתרו

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
17:15
17:45
מנין ב'
17:45
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:15
(יום ה׳ 18:21)
מנין ב'
22:00Thursday, January 7, 2010

zmanim Shemos - shabbos mevorchin - shabbos mincha 1 hour 20 min before mot"s


שבת פ' שמות
שבת מברכין החודש

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:46
16:56
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת16:30
סעודה ג' ושבע ברכות  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:52


ימי חול דפרשת וארא

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:17
07:00
מנין ב'
-
08:17מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:40
17:10
מנין ב'
17:10
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:43
(יום ה׳ 17:49)
מנין ב'
22:00Friday, January 1, 2010

welcome שלום עליכם

Welcome back to everyone who has already returned.

Please remember, Shacharis Shabbos is this week still at 09:00.


....and for those still enjoying their vacation/Yarchei Kalo, enjoy, shtaig and rest yourself.


Gut Shabbos

zmanim Vayechi


שבת פ' ויחי

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

16:37
16:47
שחרית יום שבת קודש09:00

חברת תהילים


מנחה שבת16:35
סעודה ג' ושיעור  אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
17:45


ימי חול דפרשת ויגש

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:19
07:00
מנין ב'
-
08:19מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
16:35
17:05
מנין ב'
17:05
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:35
(יום ה׳ 17:40)
מנין ב'
22:00Calender

Blog Archive

Search This Blog