בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 25, 2014

שבת פ' ויגש

שבת פ' ויגש

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:30
16:42 



שחרית יום שבת קודש



09:00





מנחה שבת



16:29







סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה



מוצש”ק
17:39


ימי חול דפ' ויחי



שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:19
08:20
מנין ב'
-
-





צום י׳ בטבת
מנחה ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין א'
16:35
16:15
מנין ב'
17:05
16:45






מעריב ימי חול
יום א׳ + יום ה׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם צה״כ
17:30
-
מנין ב'
22:00
22:00



מנחה וקבלת שבת פ' ויחי
16:36  מנין א'
 16:48  מנין ב'

Wednesday, December 17, 2014

שבת פ' וישב


שבת פ' וישב

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:25
16:37 



שחרית יום שבת קודש



08:40


מנחה שבת



16:23







סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה



מוצש”ק
17:33


ימי חול דפ' מקץ



שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:14
מנין ב'
-
08:00






מנחה ימי חול
יום א׳
חנוכה
יום ג׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00
מנין ב'
17:00






חנוכה
מעריב ימי חול
יום א׳
יום ג׳- ה׳
מנין עם צה״כ
17:23
17:23
מנין ב'
22:00
22:00






מנחה וקבלת שבת פ' מקץ
15:00  מנין א'
 16:38  מנין ב'

Thursday, December 4, 2014

שבת פ' וישלח


שבת פ' וישלח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:26
16:38 



שחרית יום שבת קודש



08:40


מנחה שבת



16:23







סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה



מוצש”ק
17:33


ימי חול דפ' וישב



שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:07
מנין ב'
-
08:00






מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00 אם יש מנין
מנין ב'
17:00







מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:23
17:23 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00






מנחה וקבלת שבת פ' וישב
16:25  מנין א'
 16:27  מנין ב'

Sunday, November 30, 2014

General Meeting 08/12/2015


הודעה חשובה

ביום שני , אור לט"ז כסלו, למספרם 08/12/2014,
בשעה 20:00 יתקיים בע"ה אסיפה כללית, למטה באולם.
אנו מזמינים ומבקשים מכל חברי בית מדרשנו
לבוא ולהשתתף באסיפה.

תודה מראש


הגבאים

Thursday, November 27, 2014

שבת פ' ויצא


שבת פ' ויצא

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:30
16:42 



שחרית יום שבת קודש



08:30


מנחה שבת



16:26







סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה



מוצש”ק
17:36


ימי חול דפ' וישלח



שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00






מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:30
17:00 אם יש מנין
מנין ב'
17:00







מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם צה״כ
17:26
17:24 אם יש מנין
מנין ב'
22:00
22:00






מנחה וקבלת שבת פ' וישלח
16:26  מנין א'
 16:38  מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog