בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, September 15, 2017

שבת פ' ניצבים-וילך

שבת פ' ניצבים-וילך
מנחה וקבלת שבת


18:23


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
19:34


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
20:44

ימי חול פ' האזינו
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ג׳
מנין א'
07:00
07:00
מנין ב'
08:00
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


18:20

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 18:43 - יום ג׳ 18:30
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' האזינו
19:20


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Calender

Blog Archive

Search This Blog