בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 29, 2012

שבת פ' וישלח

שבת פ' וישלח

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:41
16:29

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת

16:25

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:35


ימי חול דפ' וישב

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:03
08:00 
מנין א'
08:00

מנין ב'יום א'- ה'
יום א' מנין א‘
מנחה ימי חול
16:55
16:25מעריב ימי חול
 17:23יום ה'
17:25
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 


 


 

16:37
16:25
קבלת שבת פ' וישב

Thursday, November 22, 2012

שבת פ' ויצא

שבת פ' ויצא
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:34
16:46
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


16:29

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:39


ימי חול דפ' וישלח

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

16:30
17:00
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
17:29
 17:26יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' וישלח
16:29
16:41

Thursday, November 15, 2012

שבת פ' תולדות

שבת פ' תולדות

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:54
16:42

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

 

מנחה שבת

16:36


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:46


ימי חול דפ' ויצא

יום ב'- ו'
יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00 
מנין א'
08:00


מנין ב'יום א'- ה'
יום א' מנין א‘
מנחה ימי חול
17:10
16:40

מעריב ימי חול
 17:31יום ה'
17:35
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 


 


 

16:46
16:34
קבלת שבת פ' ויצא

Calender

Blog Archive

Search This Blog