בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, December 30, 2011

שבת פ' ויגש


שבת פ' ויגש

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


16:33
16:45
שחרית יום שבת קודש

 

 


09:00

מנחה שבת

מנין א'

 


16:32

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:42


ימי חול דפרשת ויחי

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'- ו'

מנין א'
08:20

מנין ב'
-
מנחה ימי חול
יום א' מנין א'
יום א'-ד'

16:35
17:10
מנחה י׳טבת יום ה'
16:55

מעריב ימי חול


עםֿ צהכ"ב
17:35
 17:37יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פרשת ויחי
16:53/16:41


Thursday, December 15, 2011

שבת פ' וישב


שבת פ' וישב
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:37
16:25

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:24

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:34


ימי חול דפרשת מקץ

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:00
16:25מעריב ימי חול
 17:26יום ה'
17:24
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


16:40/16:28
קבלת שבת פרשת מקץ

Thursday, December 8, 2011

שבת פ' וישלח


שבת פ' וישלח
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:37
16:25

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:23

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:33


ימי חול דפרשת וישב

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:00
16:25מעריב ימי חול
 17:23יום ה'
17:23
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


16:37/16:25
קבלת שבת פרשת וישב

Thursday, December 1, 2011

שבת פ' ויצא


שבת פ' ויצא
מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
16:40
16:28

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

16:24

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 17:34


ימי חול דפרשת וישלח

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
17:00
16:25מעריב ימי חול
 17:25יום ה'
17:24
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


16:37/16:25
קבלת שבת פרשת ויצא

Calender

Blog Archive

Search This Blog