בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, July 25, 2013

zmanim during vacation


שבת פ' עקב


שבת פ' ראה

שבת מבה״ח

שבת פ' שופטים


 

 

 

מנחה וקבלת שבת

19:46

19:37

19:27


 
 
 
שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00

 

 

 

 מנחה שבת מנין א'
18:00
18:00
18:00
 מנחה שבת מנין ב'
21:30
21:15
21:00
מוצש”ק
22:40
22:26
22:11

ימי חול דפ' ראה
ימי חול דפ' שופטים
ימי חול דפ' כי תצא

 שחרית
08:00
08:00
08:00
מנחה
19:40
19:30
19:20
 מעריב מנין עם הפלג
19:59/19:54
19:50/19:44
19:39/19:33
 מעריב מנין ב'
22:00
22:00
22:00

 Friday, July 19, 2013

שבת פ' ואתחנן

שבת פ' ואתחנן
שבת נחמו
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:53
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

 

 


18:00
21:43
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 22:53


ימי חול דפ' עקב

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:50

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:06יום א'
 20:02יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' עקב
19:46
 

Friday, July 12, 2013

זמני תפילה לתשעה באב

זמני תפילה לתשעה באב


שקיעה ערב תשעה באב
21:51


מנחה ערב תשעה באב
22:15


מעריב ליל תשעה באב
22:46


שחרית יום ג'
09:00


חצות היום
13:48


מנחה גדולה
14:29


מנחה עם הפלג* ומעריב
19:40


*הפלג 20:11מעריב מוצאי תשעה באב
22:45כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

שבת פ' דברים

שבת פ' דברים
שבת חזון
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:59
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
21:53
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:03


ימי חול דפ' ואתחנן

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב׳,ד׳ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א' ד׳ ה'


19:55

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:12יום א'
 20:10יום ה'

יום א' ד׳ ה'

מנין ב'
22:00


 

קבלת שבת פ' ואתחנן
19:53
 

Thursday, July 4, 2013

שבת פ' מטות–מסעי

שבת פ' מטות–מסעי
שבת מבה״ח
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


20:02
 
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:00
22:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 23:10


ימי חול דפ' דברים

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול20:00

מעריב ימי חול


מנין עם הפלג
 20:16יום א'
 20:14יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' דברים
20:02
 

Calender

Blog Archive

Search This Blog