בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, December 16, 2010

שבת פ' ויחי


שבת פ' ויחי
מנין ב

מנין א' וקה"ת 'ויחל'!

מנחה וקבלת שבת
-
16:12שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

17:34
מוצש”ק

ימי חול דפרשת שמות

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:27 הודו
08:17
מנין א'
08:17
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:20
מנין א'
17:00
17:00
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:26 יום ה'
17:24
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, December 9, 2010

שבת פ' ויגש


שבת פ' ויגש
מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
16:37
16:27שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

17:33
מוצש”ק

ימי חול דפרשת ויחי

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:20
מנין א'
17:00
17:00
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:23 יום ה'
17:23
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'
 ערב שבת פרשת ויחי צום י' בטבת, מנין למנחה ומיד קבלת שבת בשעה 16:12!

Thursday, December 2, 2010

שבת פ' מקץ


שבת פ' מקץ
שבת חנוכה ומברכין החודש

מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
16:29
15:00שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק: ותן טל ומטר לברכה

17:34
מוצש”ק

ימי חול דפרשת ויגש

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:20
מנין א'
17:00
17:00
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:23 יום ה'
17:24
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog