בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 23, 2017

שבת פ' משפטים

שבת פ' משפטים
שבת מב״ה
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
18:04
18:16


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


17:56
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:06
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' תרומה
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א'- ה' מנין ב'

18:05
18:35
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
18:59
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' תרומה
18:17 מנין א'
18:29 מנין ב'

Thursday, February 16, 2017

שבת פ' יתרו

שבת פ' יתרו
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
17:52
18:04


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת


17:44
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:54
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' משפטים
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א'- ה' מנין ב'

17:55
18:25
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
18:47
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' משפטים
18:04 מנין א'
18:16 מנין ב'

Friday, February 10, 2017

שבת פ' בשלח

שבת פ' בשלח
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
17:39
17:51


שחרית יום שבת קודש
08:30

מנחה שבת


17:33
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
18:43
אבות ובנים מיד אחרי תפילת מעריב

ימי חול דפ' יתרו
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א' מנין א'
יום א'- ה' מנין ב'

17:40
18:10
מעריב ימי חול


יום א' מנין א'
עם צאת הכוכבים
יום ב׳-ה' מנין א'
מנין ב'
18:35
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' יתרו
17:52 מנין א'
18:04 מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog