בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, July 31, 2009

zmanim parshas ואתחנן

שבת נחמו

מנחה וקבלת שבת
19:40


שחרית יום שבת קודש
09:00


חברת תהיליםמנחה שבתמנין א

18:00


מנין ב

21:20


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

שחרית ימי חול

שחרית יום א'

שחרית יום ב'- ו'

מנין א

08:00

כפי ביקוש 07:00

מנין ב

09:00

08:00
מנחה ימי חולמנין א

19:40


מעריב ימי חולמנין א

מיד אחר מנחה


מנין ב

22:00 (כפי ביקוש)

Thursday, July 30, 2009

Welcome Note

BSD

Welcome to all of you.
Wil beH upload shortly the Zmanim of Parshas Vo'es'chanan up to Parshas Shoftim.

As you have guessed, we are in Summer Vacation Mode...

Hope you will come to daven with us whenever you are in town.

Kol Tuv

Admin.

Monday, July 27, 2009

SHABBOS ZMANIM - KI SETZE

שבת פרשת כי תצא

מנחה וקבלת שבת

18:55

שחרית יום שבת קודש

08:40

חברת תהילים

מנחה שבת

מנין א

18:00

מנין ב

20:20

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מעריב מוצש

21:28

ימי חול דפרשת כי תבא

שחרית ימי חול

שחרית יום א'

שחרית יום ב'- ו'

מנין א

08:00

07:00

מנין ב

09:00

08:00

מנחה ימי חול

מנין א

18:45

מעריב ימי חול

מנין א

מיד אחר מנחה

מנין ב

22:00

Friday, July 3, 2009

zmanim parshas ki tavo

מנחה וקבלת שבת

18:45

שחרית יום שבת קודש

08:30

חברת תהילים

מנחה שבת

מנין א

18:00

מנין ב

20:00

סעודה ג' אחרי תפילת מנחה

ימי חול דפרשת נצ"ו

שחרית ימי חול

שחרית יום א'

שחרית יום ב'- ו'

מנין א

08:00

07:00

מנין ב

09:00

08:00

מנחה ימי חול

מנין א

18:35

מעריב ימי חול

מנין א

מיד אחר מנחה

מנין ב

22:00

zmanim during summer vacation 2009 -Eykev - Shoftim
עקב

ראה

שבת מברכין החודש

שופטים

מנחה וקבלת שבת

19:30

19:20

19:10

שחרית יום שבת קודש

09:00

09:00

09:00

מנחה שבת
מנין א

18:00

18:00

18:00

מנין ב

-

-

-

מעריב מוצ"ש

22:16

22:00

21:44

שחרית ימי חול
שחרית יום א'- ו'

08:00

08:00

08:00

מנחה ימי חול

19:25

19:15

19:05

מעריב ימי חול
מנין א

מיד אחר מנחה

מיד אחר מנחה

מיד אחר מנחה

מנין ב

22:00 (כפי ביקוש)

22:00 (כפי ביקוש)

22:00 (כפי ביקוש)Calender

Blog Archive

Search This Blog