בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 28, 2013

שבת פ' כי תשא

שבת פ' כי תשא
שבת פרשת פרה
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:13
18:25
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:05

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:15


ימי חול דפ' ויקהל-פיקודי

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א'
יום א'- ה'

18:10
18:40
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
 19:07 יום א'
 19:14יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' ויקהל-פיקודי
18:25
18:37

Thursday, February 21, 2013

Zmanim Purim

שבת פ' תצוה שבת פרשת זכור

שבת פ' תצוה
שבת פרשת זכור

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:13
18:01


 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

פרשת זכור קריאה נוספת בשעה 11:15


 

 

מנחה שבת

17:53


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:03


ימי חול דפ' כי תשא

יום ב'- ו'

יום א' פורים

שחרית ימי חול
07:00
07:15 
מנין א'
08:00
08:15
מנין ב'יום ב'- ה'
יום א' פורים
מנחה ימי חול
18:35
16:00

מעריב ימי חול
 18:50יום ה'
 18:57 יום ב'
מנין א' בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 

18:25
18:13
קבלת שבת פ' כי תשא

Thursday, February 14, 2013

שבת פ' תרומה

שבת פ' תרומה
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


17:48
18:00
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:30

מנחה שבת

 

 


17:41

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:51


ימי חול דפ' תצוה

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:50
18:20
תענית אסתר מוקדם
יום ה' מנין א'
יום ה'

17:40
18:05
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:44
 18:50יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' תצוה
18:01
18:13

Thursday, February 7, 2013

שבת פ' משפטים

שבת פ' משפטים
שבת מבה״ח שבת שקלים
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


17:36
17:48
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


17:29

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 18:39


ימי חול דפ' תרומה

שחרית ימי חול
יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00 
07:00
מנין ב'

08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א‘
יום א'- ה'

17:35
18:05
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
18:32
 18:39יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 


 


 

קבלת שבת פ' תרומה
17:48
18:00

Calender

Blog Archive

Search This Blog