בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, August 30, 2012

שבת פ' כי תצא


שבת פ' כי תצא

 

מנין א'

מנחה וקבלת שבת

18:50

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
20:10
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:20


ימי חול דפ' כי-תבא

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'- ה'
מנחה ימי חול

18:45מעריב ימי חול
 18:54יום ה'
19:02
מנין א' (אחרי הפלג)
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:37
קבלת שבת כי-תבא

Thursday, August 23, 2012

שבת פ' שופטים


שבת פ' שופטים
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

 


19:03

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:25
סעודה ג' ושבע ברכות אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 21:36


ימי חול דפ' כי-תצא

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'- ה'


18:55

מעריב ימי חול


מנין א' (אחרי הפלג)
19:14
 19:05יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת כי-תצא
18:50


Sunday, August 12, 2012

Dear Mispallelim

The Pappenheim brothers are sitting shiva after their late mother a"h.

terlisstraat 45
shacharis is @ 8:00
minche/maariv is @ 19:15

oif simches

eGabbai

Calender

Blog Archive

Search This Blog