בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, August 26, 2010

שבת פ' כי תבוא


שבת פ' כי תבואמנחה וקבלת שבת

19:00שחרית יום שבת קודש

08:40
חברת תהילים
מנין ב'
מנין א'
מנחה שבת
20:20
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

21:31
מוצש”ק
ימי חול דפרשת נצבים-וילך
שחרית  יום ב'-ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'מנחה ימי חול


18:50

מעריב ימי חול
19:03 (יום ה')
19:10
מנין א' בפלג

22:00
מנין ב'

important notice


אלול תש"עPlease note that the seating arrangments in the עזרת נשים will be the same as last years ימים נוראים.

In case someone wishes to change their seat, please contact
M.Bibelman as soon as possible.
בברכת כתיבה וחתימה טובה

הגבאים

Calender

Blog Archive

Search This Blog