בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, May 26, 2016

שבת פ' בהר

מנחה וקבלת שבת


19:48


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:44
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
22:54ימי חול דפ' בחקותי
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:50
מעריב ימי חול
יום א׳-ה'

מנין א'
20:05

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' בחקותי
19:54


Thursday, May 19, 2016

שבת פ' אמור

שבת פ' אמור
מנחה וקבלת שבת
19:41

שחרית יום שבת קודש 08:40

מנחה שבת
מנין א' 18:00
מנין ב' 21:32
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 22:42

ימי חול דפ' בהר
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00

מנחה ימי חול יום א׳-ה'
19:45

מעריב ימי חול יום א׳-ה'
מנין א' 19:58
מנין ב' 22:00

מנחה וקבלת שבת פ' בהר 19:48

Thursday, May 12, 2016

שבת פ' קדושים

מנחה וקבלת שבת


19:33


שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:19
אבות ובנים אחרי תפילת מנחה מנין א'
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'מוצש”ק
22:29ימי חול דפ' אמור
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


19:35
מעריב ימי חול
יום א׳-ה'

מנין א'
19:50

מנין ב'
22:00
מנחה וקבלת שבת פ' אמור
19:41


Wednesday, May 4, 2016

שבת פ' אחרי מות

שבת פ' אחרי מות
שבת  מבה"ח
מנחה וקבלת שבת
19:24
שחרית יום שבת קודש 08:40
מנחה שבת
מנין א' 18:00
מנין ב' 21:05
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 22:15
ימי חול דפ' קדושים
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול יום א׳-ה'
19:30
מעריב ימי חול יום א׳-ה'
מנין א' 19:42
מנין ב' 22:05
מנחה וקבלת שבת פ' קדושים                     19:33

Calender

Blog Archive

Search This Blog