בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Monday, May 29, 2017

שבועות תשע"ז

שבועות תשע"ז

סיון


יום ג':
ה׳ סיון
מנחה ערב יו"ט מנין א'
21:35

מנחה ערב יו"ט מנין ב'
21:48

מעריב ליל א' של שבועות
22:42
יום ד':
ו׳ סיון
שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
03:56

סוז קש זמן א׳
08:05

סוז קש זמן ב׳
09:36

שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות
09:30

מנחה יו"ט א' של שבועות
21:48
שיעור

מעריב ליל ב' של שבועות
22:58
יום ה':
ז׳ סיון
שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00

מזכיר (משוער)
11:00

מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:49

מוצאי יו"ט ב' של שבועות
22:59


בברכת חג שמח,
הועד

Thursday, May 25, 2017

שבת פ' במדבר

שבת פ' במדבר
מנחה וקבלת שבת


19:47


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:42


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:52


ימי חול פ' נשא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ג' , ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ג'


19:50

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 20:04
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' נשא
19:53


מנחה ויום כיפור קטןהיום

תפילת מנחה ויום כיפור קטן בשעה
19:15

תפילת מעריב עם הפלג.
מחר יום ו' שחרית מנין א' בשעה 08:00 בלבד!

Friday, May 19, 2017

שבת פ' בהר- בחקותי

שבת פ' בהר- בחקותי
שבת מבה"ח
מנחה וקבלת שבת


19:39


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:30


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:40


ימי חול פ' במדבר
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


19:45

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב' + בזמנו

יום א׳ 19:57
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' במדבר
19:47Calender

Blog Archive

Search This Blog