בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Tuesday, June 30, 2015

שבת פ' בלק + צום י״ז בתמוז (נדחה)


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


20:03
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:02סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        23:12ימי חול דפ' פינחסשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
צום י״ז בתמוז (נדחה)
יום ב׳-ה׳

19:45
20:00


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:17
20:17
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת פינחס
20:00


Wednesday, June 24, 2015

שבת פ' חקת


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


20:00
שחרית יום שבת קודש08:30

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:06סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        23:16ימי חול דפ' בלקשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול20:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:19
20:19
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת בלק
20:03


Friday, June 19, 2015

שבת פ' קרח


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


20:00
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:06סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        23:16ימי חול דפ' חקתשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול20:05מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:18
20:19
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת חקת
20:05


Friday, June 12, 2015

שבת פ' שלח

שבת  מבה"ח

מנחה וקבלת שבת
מנין א'


20:00
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
22:10סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
        23:12ימי חול דפ' קרחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול20:00מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:16
20:17
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת קרח
20:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog