בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 25, 2010

שבת פ' וישב


שבת פ' וישב


מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
16:44
16:32שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:25
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

17:37
מוצש”ק

ימי חול דפרשת מקץ

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:25
מנין א'
17:00
17:00
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:25 יום ה'
17:27
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, November 18, 2010

שבת פ' וישלח


שבת פ' וישלח


מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
16:50
16:40שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

16:33
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

17:43
מוצש”ק

ימי חול דפרשת וישב

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:30
מנין א'
17:05
17:05
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:29 יום ה'
17:32
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, November 11, 2010

שבת פ' ויצא


שבת פ' ויצא


מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
17:00
16:48שחרית יום שבת קודש

08:30חברת תהילים


מנחה שבת

16:40
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

17:51
מוצש”ק

ימי חול דפרשת וישלח

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:40
מנין א'
17:40
17:15
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:35 יום ה'
17:40
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Thursday, November 4, 2010

שבת פ' תולדות


שבת פ' תולדות
שבת מברכין החודש

מנין ב

מנין א

מנחה וקבלת שבת
17:10
17:00שחרית יום שבת קודש

08:30חברת תהילים


מנחה שבת

16:50
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:00
מוצש”ק

ימי חול דפרשת ויצא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
16:50
מנין א'
17:25
17:25
מנין ב'


מעריב ימי חול
17:44 יום ה'
17:50
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog