בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Monday, March 30, 2015

מנחה-מעריב ימי חול קיץ תשע"ה

מנחה-מעריב ימי חול קיץ תשע"ה

שבוע דפרשת
מנחה כל יום
שבוע של ערב פסח
18:35
שמיני
18:55
תזריע- מצורע
19:05
אחרי- קדושים
19:10
אמור
19:20
בהר- בחקותי
19:30
במדבר
19:40
נשא
19:45
בהעלותך
19:50
שלח
20:00
קרח
20:00
חקת
20:05
בלק
20:05
פינחס
20:00
מטות-מסעי
19:55

Friday, March 27, 2015

שבת פ' צו

שבת פ' צו
שבת הגדול

מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

18:56
19:08 שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת18:49סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:59


!!  שעון קיץ !!

ימי חול דפ' שמיני/לפני פסחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין א'
18:35
18:35


מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
18:51
18:52
מנין ב'
22:00
22:00Tuesday, March 24, 2015

Pesach 2015 Timetable

בס"ד
בית המדרש
"זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל"
ס ד ר  ה ז מ נ י ם  ל י מ י  חג  ה פ ס ח  ת ש ע " ה  ה ב ע ל " ט


20.58
מעריב אור ליום י"ד ניסן


בדיקת חמץ

07.00
שחרית ערב פסח מנין א'

08.00
שחרית ערב פסח מנין ב'

11.01
סוף זמן אכילת חמץ

12.23
סוף זמן ביעור חמץ

13.46
חצות היום

20.00
הדלקת נרות ערב יו"ט

20.00
מנחה וקבלת שבת ערב יו"ט מנין למטה באולם

20.20
מנחה וקבלת שבת ערב יו"ט מנין ראשי

01.46
חצות הלילה

סוף זמן קר"ש , מ"א  09.35

09.30
שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן קר"ש , גר"א  10.27
20.01
מנחה יום טוב ראשון של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.11
מעריב ליל שני של פסח

09.30
שחרית יום טוב שני של פסח

20.03
מנחה יום טוב שני של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.13
מוצאי יום טוב שני של פסח

07.30
שחרית חול המועד מנין א'(חדר שני)

08.00
שחרית חול המועד מנין ב'

09.00
שחרית חול המועד מנין ג'(חדר שני)

18.45
מנחה חול המועד ומעריב בפלג

22.00
מעריב חול המועד מנין ב'


ערוב תבשילין

18.49
מנחה עיו"ט שביעי של פסח

09.00
שחרית שביעי של פסח

18.51
מנחה וקבלת שבת שביעי של פסח

09.00
שחרית אחרון של פסח

11.00
מ   ז   כ   י   ר  (בערך)    

18.00
מנחה שבת וח' של פסח מנין א'

20.14
מנחה שבת וח' של פסח ונעילת החג

21.24
מעריב מוצאי שבת ויום טוב

07.55
שחרית אסרו חג

 

בברכת חג כשר ושמח                הוועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog