בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Sunday, August 7, 2011

זמני תפילה לט' באב


זמני תפילה לט' באב


מנחה ערב ט' באב

19:30תחלת התענית

21:17מעריב ט' באב

22:06


שחרית ט' באב

09:00

13:48
חצות היום

מנחה

14:30
מנין א

19:15
מנין ב

מעריב

מיד אחר מנחה
מנין א

22:03
מנין ב' ומוצאי ט' באב
Thursday, August 4, 2011

שבת פרשת דברים - ראה


שבת פרשת דברים - ראה
ראה
שבת מברכין החודש
עקב
ואתחנן
דברים

מנחה וקבלת שבת
19:00
19:12
19:24
19:34

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
09:00


מנחה שבת
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין א
-
-
-
-
מנין ב
21:33
21:50
22:06
22:21
מעריב מוצ"ש

ימי חול פ׳ שופטים
ימי חול פ׳ ראה
ימי חול פ׳ עקב
ימי חול פ׳ ואתחנן
שחרית ימי חול
08:00
08:00
08:00
08:00
שחרית  יום א'- ו'

מנחה ימי חול
18:55
19:10
19:20
19:30

מעריב ימי חול
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מנין א
19.12
(יום ה' 19:05)
19.24
(יום ה'19:17. )
19.36
(יום ה' 19.29 )
19:46
(יום ה' 19.40 )

פלג המנחה

22:00(כפי ביקוש)  
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00(כפי ביקוש)  
מנין ב

Calender

Blog Archive

Search This Blog