בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, July 28, 2017

זמני תפילה לתשעה באב


זמני תפילה לתשעה באבמנחה ערב תשעה באב
19:00


תחילת הצום (שקיעה)
21:30


מעריב ליל תשעה באב
22:20


שחרית יום ג'
09:00


חצות היום
13:49


מנחה גדולה
14:30


מנחה עם הפלג* ומעריב
19:25


*הפלג 19:53מעריב מוצאי תשעה באב
22:18

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

Thursday, July 27, 2017

שבת פרשת דברים - ראה

שבת פרשת דברים - ראה

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שבת מברכין החודש

מנחה וקבלת שבת
19:43
19:34
19:24
19:13

שחרית יום שבת קודש
09:00
09:00
09:00
09:00

מנחה שבת
מנין א
18:00
18:00
18:00
18:00
מנין ב
-
-
-
-


מעריב מוצ"ש

22:36
22:22
22:07
21:51

שחרית ימי חול
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
שחרית יום א'-ו'
08:00
08:00
08:00
07:00

-
-
-
08:00
מנחה ימי חול

19:40
19:30
19:20
19:05יום ב׳ יום כיפור קטן
18:40

מעריב ימי חול
מנין א
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה
מיד אחר מנחה

 

מנין ב
22:00(כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00 (כפי ביקוש)
22:00
                                                                                                                                                           

Thursday, July 20, 2017

שבת פ' מטות-מסעי

שבת פ' מטות-מסעי
שבת מבה"ח

מנחה וקבלת שבת


19:51


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
21:39


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:49

ימי חול פ' דברים
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


19:45

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 20:04 - יום ה׳ 20:00
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' דברים
19:43


Calender

Blog Archive

Search This Blog