בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Sunday, March 28, 2010

zmanim for Pessach


פסח תש"ע
ניסןMar/Apr
יום ב': י"ד
סוף זמן אכילת חמץ
11:06

Mon 29

סוף זמן ביעור חמץ
12:27חצות היום
13:47הדלקת נרות ערב יו"ט
19:52מנחה ערב יו"ט מנין א'
20:00מנחה ערב יו"ט מנין ב'
20:10
שיעורמעריב ליל א' של פסח
20:51חצות הלילה
01:47


יום ג': ט"ו
שחרית יו"ט א' של פסח
09:30

Tue 30

מנחה יו"ט א' של פסח
19:55
שיעורמעריב ליל ב' של פסח
21:02חצות הלילה
01:46


יום ד': ט"ז
שחרית יו"ט ב' של פסח
09:30

Wed 31

מנחה יו"ט ב' של פסח
19:55
שיעורמוצאי יו"ט ב' של פסח
21:04


יום ה', ו',א':  י"ז, י"ח, כ'
שחרית חול המועד מנין א'
08:00

Thu/Fri/Sun 1, 2, 3 Apr

שחרית חול המועד מנין ב'
09:00
מתחילין בחדר ב'

מנחה חול המועד ומעריב עם בפלג
18:40מעריב חול המועד
22:00


יום ו': י"ח
מנחה ערב שבת דחול המועד
18:40

Fri 2
ש"ק י"ט
שחרית שבת דחול המועד
09:00

Shab 3

מנחה שבת דחול המועד מנין א'
18:00מנחה שבת דחול המועד מנין ב'
20:00מעריב מוצ"ש דחול המועד
21:10


יום א':  כ'
מנחה ערב יו"ט שביעי של פסח
18:45

Sun 4
יום ב':  כ"א
שחרית יו"ט שביעי של פסח
09:00

Mon 5

מנחה יו"ט שביעי של פסח
20:05
שיעורמעריב יו"ט אחרון של פסח
21:13


יום ג':  כ"ב
שחרית יו"ט אחרון של פסח
09:00

Tue 6

מזכיר
11:00מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג
20:05מעריב מוצאי יו"ט
21:15


יום ד':  כ"ב
שחרית איסרו חג מנין א'
06:55

Wed 7

שחרית איסרו חג מנין ב'
07:55
בברכת חג כשר ושמח
הוועד


Friday, March 26, 2010

zmanim zav


שבת פ' צו
שבת הגדול
מנחה וקבלת שבת
מנין א (לפני הפל"ג)
מנין ב

17:32
19:07
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת18:47
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
19:57

שעון קיץ !
ימי חול לפני פסח
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00
מנחה ימי חול
יום א'

מנין א'
18:35
-
מנין ב'
19:10
-
מעריב ימי חול


מנין א' (אחרי הפל"ג)
19:37

מנין ב'
22:00


Thursday, March 18, 2010

zmanim vayikro


שבת פ' ויקרא

מנחה וקבלת שבת
מנין א
מנין ב

18:45
18:55
שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת18:35
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק
19:45

ימי חול דפרשת צו
שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
18:45
19:15
מנין ב'
19:10
-
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
19:37
(יום ה׳ 19:44)
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog