בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, July 31, 2014

שבת פ' דברים


שבת פ' דברים
שבת חזון

מנחה וקבלת שבת19:40
שחרית יום שבת קודש08:30


מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:20
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:29
ימי חול דפ' ואתחנןשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:30מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:51
19:46
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' ואתחנן
19:30


Thursday, July 24, 2014

שבת פ' מסעי


שבת פ' מסעי
שבת מבה"ח

מנחה וקבלת שבת19:45
שחרית יום שבת קודש09:00


מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:33
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:43
ימי חול דפ' דבריםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00 כפי ביקוש!
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:00
19:55
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' דברים
19:40Friday, July 18, 2014

שבת פ' מטות


שבת פ' מטות

מנחה וקבלת שבת19:55
שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:44
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:54
ימי חול דפ' מסעישחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ה׳
מנין עם הפלג
20:07
20:03
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' מסעי
19:45


Friday, July 11, 2014

שבת פ' פינחס


שבת פ' פינחס

מנחה וקבלת שבת20:00
שחרית יום שבת קודש08:40


מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:55
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
23:04
ימי חול דפ' מטותשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


20:00מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:14
20:11
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' מטות
19:55


Calender

Blog Archive

Search This Blog