בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Sunday, March 25, 2012

ס ד ר ה ז מ נ י ם ל י מ י חג ה פ ס ח ת ש ע " ב ה ב ע ל " ט


בס"ד
בית המדרש
זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל
ס ד ר  ה ז מ נ י ם  ל י מ י  חג  ה פ ס ח  ת ש ע " ב  ה ב ע ל " ט


21.05
מעריב אור ליום י"ד ניסן


בדיקת חמץ

07.00
שחרית ערב פסח מנין א'

08.00
שחרית ערב פסח מנין ב'

10.57
סוף זמן אכילת חמץ

12.21
סוף זמן ביעור חמץ

13.45
חצות היום

20.06
הדלקת נרות ערב יו"ט

20.15
מנחה ערב יו"ט מנין א'

20.26
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

01.44
חצות הלילה

סוף זמן קר"ש , מ"א  09.31

09.30
שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן קר"ש , גרא  10.24
20.05
מנחה יום טוב ראשון של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.18
מעריב ליל שני של פסח

09.30
שחרית יום טוב שני של פסח

21.10
מנחה יום טוב שני של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.20
מוצאי יום טוב שני של פסח

07.30
שחרית חול המועד מנין א'(חדר שני)

08.00
שחרית חול המועד מנין ב'

09.00
שחרית חול המועד מנין ג'(חדר שני)

18.50
מנחה חול המועד ומעריב בפלג

22.00
מעריב חול המועד מנין ב'


ערוב תבשילין

18.55
מנחה עיו"ט שביעי של פסח

09.00
שחרית שביעי של פסח

18.55
מנחה וקבלת שבת שביעי של פסח

09.00
שחרית אחרון של פסח

11.00
מ   ז   כ   י   ר

18.00
מנחה שבת וח' של פסח מנין א'

20.20
מנחה שבת וח' של פסח ונעילת החג

21.31
מעריב מוצאי שבת ויום טוב

07.55
שחרית אסרו חג

בברכת חג כשר ושמח            הוועד

Thursday, March 15, 2012

שבת פ' ויקהל-פקודי


שבת פ' ויקהל-פקודי

פ' פרה שבת מבה"ח

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:51
18:39

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

18:30

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:41


ימי חול דפרשת ויקרא

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
19:10
18:35מעריב ימי חול
 19:40יום ה'
19:33
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:03/18:50
קבלת שבת פרשת ויקרא

Monday, March 12, 2012Thursday, March 8, 2012

שבת פ' כי תשא


שבת פ' כי תשא

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:39
18:27

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

 

מנין א'

מנחה שבת

18:20

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:29


ימי חול דפרשת ויקהל-פקודי

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ה'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
19:00
18:25מעריב ימי חול
 19:28יום ה'
19:21
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:51/18:39
קבלת שבת פרשת ויקהל-פקודי

Thursday, March 1, 2012

שבת פ' תצוה שבת פרשת זכור


שבת פ' תצוה

שבת פרשת זכור

מנין ב'

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
18:27
18:15

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

קריאה נוספת של פ' זכור בשעה 11:30

 קריאה נוספת של פ' זכור בשעה 18:00

 

מנין א'

מנחה שבת

18:07

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:17


ימי חול דפרשת כי תשא

יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום א'-ג'
יום א' מנין א'
מנחה ימי חול
18:45
18:10מעריב ימי חול
 19:16יום ה'
19:09
עםֿ צהכ"ב
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:39/18:27
קבלת שבת פרשת כי תשא

Calender

Blog Archive

Search This Blog